REGULAMIN

Regulamin

STUDIO TANECZNO-AKTORSKIE DZIAŁAJĄCE POD KIERUNKIEM HANNY KAMIŃSKIEJ PROWADZI ZAJĘCIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z WYBRANYCH DZIEDZIN TAŃCA PRZY  AKOMPANIAMENCIE MUZYKI. STUDIO DZIAŁA W RAMACH PRYWATNEJ DZIAŁALNOŚCI  GOSPODARCZEJ. ZAJĘCIA W STUDIO SĄ PROWADZONE W CZASIE TRWANIA ROKU SZKOLNEGO Z WYJĄTKIEM FERII, ŚWIĄT I DNI WOLNYCH OD NAUKI.

 1. GRUPY ZORGANIZOWANE SĄ W RAMACH TRZECH PRZEDZIAŁÓW  WIEKOWYCH.W CIĄGU ROKU MOŻNA ZMIENIĆ GRUPĘ NA INNĄ O PODOBNYM STOPNIU ZAAWANSOWANIA I PODOBNYM WIEKU.
 2.  DO SZATNI 15 MIN. PRZED ROZPOCZĘCIEM ZAJĘĆ  I  DO 15 MIN. PO ICH ZAKOŃCZENIU MOGĄ WCHODZIĆ TYLKO RODZICE  lub OPIEKUNOWIE.
 3. RODZICE LUB OPIEKUNOWIE NIE UCZESTNICZĄ W ZAJĘCIACH.  DWA RAZY DO ROKU ORGANIZOWANE SĄ LEKCJE OTWARTE, KTÓRE DLA WŁASNYCH POTRZEB MOŻNA  FOTOGRAFOWAĆ I FILMOWAĆ.
 4. NA TERENIE ZAJĘĆ NA UL. ZLOTEJ 11  NIE MOŻNA ZOSTAWIAĆ ŻADNYCH PRZEDMIOTÓW; ZA CENNE PRZEDMIOTY  POZOSTAWIONE NA TERENIE ANI STUDIO ANI WŁAŚCICIEL NIE ODPOWIADAJĄ.
 5. NA ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO ORGANIZOWANE SĄ POKAZY NA SCENIE Z UDZIAŁEM WSZYSTKICH UCZNIÓW POSZCZEGÓLNYCH GRUP. BILETY NA POKAZY SĄ PŁATNE  TAK JAK UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH.
 6. UCZNIOWIE OTRZYMUJĄ ŚWIADECTWO  NAUKI  W DANYM ROKU SZKOLNYM Z WYMIENIONYMI PRZEDMIOTAMI I PODPISAMI PEDAGOGÓW.
 7. UCZESTNICY STUDIA ZOBOWIĄZANI SĄ DO:
  a/ regularnego uczęszczania na zajęcia
  b/ zachowania bezpiecznego dystansu w szatni i podczas zajęć
  d/ pozostawiania ubrań wierzchnich oraz butów w szatni
  e/ estetycznego wyglądu podczas zajęć
  f/ poszanowania mienia na ul. Złotej 11.
 8. OBOWIĄZUJĄ OPŁATY ZA 2 m-ce  Z GÓRY, NIEOBECNOŚCI NIE SĄ ODLICZANE – ZAJĘCIA MOŻNA ODRABIAĆ W INNYCH WSKAZANYCH GRUPACH.
 9. WSZYSCY UCZESTNICY STUDIA MUSZĄ BYĆ UBEZPIECZENI – STUDIO NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI  FINANSOWEJ ZA WYPADKI ZDROWOTNE PODCZAS  ZAJĘĆ.
 10. PROSZĘ O ZAPOZNANIE SIĘ Z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI – OCHRONA DANYCH.

  DYREKTOR STUDIA
  Hanna Kamińska