REGULAMIN

Regulamin

STUDIO TANECZNO-AKTORSKIE DZIAŁAJĄCE POD KIERUNKIEM HANNY KAMIŃSKIEJ PROWADZI ZAJĘCIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z WYBRANYCH DZIEDZIN TAŃCA PRZY  AKOMPANIAMENCIE MUZYKI. STUDIO DZIAŁA W BUDYNKU OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ  SZKOŁY BALETOWEJ W WARSZAWIE W RAMACH PRYWATNEJ DZIAŁALNOŚCI  GOSPODARCZEJ. ZAJĘCIA W STUDIO SĄ PROWADZONE W CZASIE TRWANIA ROKU SZKOLNEGO Z WYJĄTKIEM FERII, ŚWIĄT I DNI WOLNYCH OD NAUKI.

 

 1. GRUPY ZORGANIZOWANE SĄ W RAMACH TRZECH PRZEDZIAŁÓW  WIEKOWYCH.W CIĄGU ROKU MOŻNA ZMIENIĆ GRUPĘ NA INNĄ O PODOBNYM STOPNIU ZAAWANSOWANIA I PODOBNYM WIEKU.
 2. W ROKU BIEŻĄCYM Z UWAGI NA SYTUACJĘ EPIDEMICZNĄ ZAJĘCIA GRUP ZOSTAŁY ZORGANIZOWANE W 15 MIN. ODSTĘPACH CZASOWYCH, TAK ABY GRUPY SIĘ ZE SOBĄ NIE SPOTYKAŁY – PROSZĘ PRZESTRZEGAĆ GODZIN ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ.
 3. NAUCZYCIELE ZABIERAJĄ DZIECI Z HOLU NA ZAJĘCIA 1 MIN. PRZED ICH ROZPOCZĘCIEM I ODPROWADZAJĄ DZIECI  PO  ICH ZAKOŃCZENIU. RODZICE I OPIEKUNOWIE NIE UCZESTNICZĄ W  LEKCJACH I NIE ODPROWADZAJĄ DZIECI DO SAL.
 4.  DO SZATNI 15 MIN. PRZED ROZPOCZĘCIEM ZAJĘĆ  I  DO 15 MIN. PO ICH ZAKOŃCZENIU MOGĄ WCHODZIĆ TYLKO RODZICE  / OPIEKUNOWIE DZIECI 4, 5, 6 LETNICH,  DZIECI  W  WIEKU SZKOLNYM PRZEBIERAJĄ SIĘ SAME.
 5. RODZICE / OPIEKUNOWIE NIE PRZEBYWAJĄ NA TERENIE SZKOŁY Z WYJĄTKIEM SEKRETARIATU STUDIA W PRZYPADKU ZAŁATWIANIA SPRAWY.
 6. W HOLU SZKOŁY OBOWIĄZUJE NOSZENIE MASECZEK.
 7. NA TERENIE SZKOŁY NIE MOŻNA ZOSTAWIAĆ ŻADNYCH PRZEDMIOTÓW; ZA CENNE PRZEDMIOTY  POZOSTAWIONE NA TERENIE SZKOŁY BALETOWEJ ANI  SZKOŁA, ANI STUDIO NIE ODPOWIADAJĄ.
 8. NA ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO ORGANIZOWANE SĄ POKAZY NA SCENIE Z UDZIAŁEM WSZYSTKICH UCZNIÓW POSZCZEGÓLNYCH GRUP.
  BILETY NA POKAZY SĄ PŁATNE  TAK JAK UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH.
 9. UCZNIOWIE OTRZYMUJĄ ŚWIADECTWO  NAUKI  W DANYM ROKU SZKOLNYM Z WYMIENIONYMI PRZEDMIOTAMI I PODPISAMI PEDAGOGÓW.
 10. UCZESTNICY STUDIA ZOBOWIĄZANI SĄ DO:
  a/ regularnego uczęszczania na zajęcia
  b/ zachowania bezpiecznego dystansu w szatni i podczas zajęć
  c/ dezynfekowania rąk przed wejściem do sali baletowej
  d/ pozostawiania ubrań wierzchnich oraz butów w szatni
  e/ estetycznego wyglądu podczas zajęć
  f/ poszanowania mienia szkoły baletowej
 11. OBOWIĄZUJĄ OPŁATY ZA 2 m-ce  Z GÓRY, NIEOBECNOŚCI NIE SĄ ODLICZANE – ZAJĘCIA MOŻNA ODRABIAĆ W INNYCH WSKAZANYCH GRUPACH.
 12. WSZYSCY UCZESTNICY STUDIA MUSZĄ BYĆ UBEZPIECZENI – STUDIO NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI  FINANSOWEJ ZA WYPADKI ZDROWOTNE PODCZAS  ZAJĘĆ.
 13. PROSZĘ O ZAPOZNANIE SIĘ Z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI – OCHRONA DANYCH.


  DYREKTOR STUDIA
  Hanna Kamińska