Kilka słów

O NAS

STUDIO Taneczno-Aktorskie

STUDIO Taneczno-Aktorskie

mam przyjemność prowadzić od 1995 roku. Przez kolejne etapy naszego nauczania przewinęło  się tysiące dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Obcując  z piękną sztuką taneczną   i  muzyką, znalazły one  wiele przyjemności i satysfakcji, zaspokoiły potrzebę kształcenia ruchu oraz samodoskonalenia,   rozwinęły  osobowość i   kreatywność, odkryły własne talenty, a także odnalazły życiowe dążenia. Edukacyjne, artystyczne i wychowawcze efekty spędzanego z nami czasu to sukces pedagogów, którzy  potrafią wsłuchać  się potrzeby ucznia w każdym wieku i dostosować do nich program nauczania, zachęcić do maksymalnego wysiłku i starania przy pracy nad kompozycją choreografii. Przekazując swoją wiedzę uczą w atmosferze współpracy, dbają o miłe relacje egzekwując jednocześnie  możliwie wiele. Pedagodzy Studia doskonale znający tajniki sztuki tanecznej to byli soliści   baletu, tancerze rozmaitych teatrów, pedagodzy Szkoły Baletowej oraz tancerze niezależni.  Lekcje baletu klasycznego – bez którego nie da się prawidłowo i pięknie tańczyć odbywają się przy akompaniamencie fortepianu, zaś pozostałe przy muzyce mechanicznej. Naszym układom choreograficznym towarzyszy zarówno muzyka klasyczna jak i współczesna.

STUDIO prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży w budynku Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Warszawie,  ul. Moliera 4/6. Dysponujemy  6-cioma salami i sceną. Zajęcia odbywają Cię raz lub dwa razy w tygodniu od poniedziałku do piątku w godz. 17.00- 20.00, a w soboty 10.00 – 14.00. Dwa razy do roku organizujemy lekcje otwarte, na których można zaobserwować postępy swojego dziecka  i oczywiście zrobić pamiątkowe zdjęcia lub film. Na koniec roku wszystkich czeka piękny występ na scenie w rozmaitych choreografiach.  Najzdolniejsi uczniowie należą do zespołów STUDIA i pracują nieco więcej gdyż, uczestniczą w różnych konkursach, festiwalach, koncertach i imprezach okolicznościowych  lub  promocyjnych.

Zapisy

do grup dziecięco-młodzieżowych i do „zerówki” przyjmujemy od połowy sierpnia a zajęcia rozpoczynają się w połowie września.
"ZERÓWKA”
!Przygotowujemy dzieci do egzaminu do Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w wieku 8, 9 10, 11 lat do klasy 1 lub 2 - sporadycznie, po konsultacji z pedagogiem do klas starszych. Pedagogiem „zerówki” jest Luiza Żymełka (z lewej) absolwentka szkoły im. Agrypiny Waganowej w Petersburgu, solistka baletów klasycznych. „zerówka” 2017

Program dziecięcy obejmuje naukę:

  • rytmiki baletowej (60 min.)
  • dzieci 4, 5 lat baletu klasycznego (60 min.) i akrobatyki (15 min.)
  • dzieci 6 – 9 lat baletu klasycznego ( 60 min. ) oraz  naukę:  akrobatyki,  tańca musicalowego,  jazzowego lub współczesnego  (15  lub 30 min.  raz w  tygodniu) to kolejne roczniki
Roczna nauka znajduje swoje wspaniałe odzwierciedlenie w Koncertach Finałowych.

Koncerty, w których biorą udział wszystkie grupy taneczne dają wspaniałe obraz nabywanych w ciągu roku umiejętności. Twórcami choreografii są pedagodzy zaś współtwórcami uczestnicy zajęć. Pedagodzy tworzą rozmaite konfiguracje ruchowe zależnie od zdolności i możliwości fizycznych swoich uczniów. Przeważają oczywiście układy baletu klasycznego, ale także wymienionych powyżej innych stylów tanecznych. Koncerty są różnorodne, nie tylko dzięki bogactwu form i pięknej kostiumowej oprawie, ale także dzięki wykorzystaniu indywidualnych umiejętności młodych artystów jak gry na instrumentach, deklamacji, śpiewania, umiejętności zapowiadania kolejnych scenicznych prezentacji czy władania jakimś rekwizytem. Koncerty grup starszych odbywają się w teatrze Scena Na Woli, młodszych w auli Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej, a ogląda je rokrocznie łącznie ok. 2.500 widzów. Przebiegają one w szczególnej atmosferze, w której trema i radość, jaka towarzyszy tańczącym miesza się z życzliwością i uznaniem widzów. 

Do 2015 roku STUDIO prowadziło również naukę w grupach dorosłych – organizację nauki w tych grupach przekazałam firmie partnerskiej - Warszawskiemu Studiu Tańca: wszelkie informacje : kontakt@wueste.pl; www.wueste.pl