ZAPISY

 • Celem zapisania dziecka  prosimy o zgłoszenie mailowe: studiosta@wp.pl;  kontakt telefoniczny: 602 629 134, lub wizytę osobistą w godz. 17.15 – 19.45  w siedzibie STUDIA budynek szkoły baletowej ul. Moliera 4/6.
 • Przyjmujemy dzieci w wieku od 4 do 16 lat do grup początkujących, średniozaawansowanych i zaawansowanych; aby zapisać do odpowiedniej grupy dziecko, które uczyło się baletu potrzebna jest konsultacja telefoniczna: 602 629 134.
 • Wszystkie dzieci odbędą 2 lekcje próbne w wyznaczone dni i godziny. 
 • Zapisując dziecko należy opłacić dwie lekcje próbne, opłaty za lekcje próbne są bezzwrotne.
 • Niektóre grupy mają rozszerzony program zajęć o taniec musicalowy i akrobatykę– dodatkowe zajęcia nie są obowiązkowe, płatne są dodatkowo wg. przeliczenia  zgodnie z opłatą za godzinę. 
 • W przypadku nieobecności, dziecko może pójść na zajęcia do innej wskazanej grupy o podobnym stopniu zaawansowania – opuszczone zajęcia nie są odliczane.
 • W razie zawieszenia zajęć z powodu pandemii, opłaty za nieodbyte zajęcia zostaną zwrócone.   
 • ———————— 
 • cena 1 godz.  lekcji próbnej = 50 zł.
 • po lekcjach próbnych 1x w tyg. = 45 zł. / godz.; 2x = 40 zł. / godz.
 • obowiązują opłaty za  2 m-ce z góry, zajęcia opuszczone można odpracować w innej  grupie o podobnym wieku i stopniu zaawansowania.