BALET KLASYCZNY

BALET KLASYCZNY

Balet klasyczny

Lekcja baletu klasycznego składa się z ćwiczeń przy drążku i na środku sali. Ćwiczenia przy drążku służą rozgrzaniu całego ciała, wykształceniu prostej, sprężystej postawy, wzmocnieniu mięśni, wyrobieniu techniki nóg poprzez ich energiczną pracę, wypracowaniu rozciągnięcia siły i umiejętności podnoszenia nóg. Intensywnej pracy nóg towarzyszą przegięcia korpusu i nieskomplikowana praca rąk. Ćwiczenia na środku sali przechodzą od prostych pochodnych ćwiczeniom przy drążku do bardziej skomplikowanych łączonych z rozmaitymi krokami, obrotami, piruetami i urozmaiconą pracą rąk. Ostatni etap lekcji wypełniają skoki – od małych skakanych niemal w miejscu do dużych łączonych w kombinacje przestrzenne. Ćwiczenia realizowane na lekcji baletu prowadzą do wypracowania estetyki, stylu i techniki ruchu służącej komponowaniu tańca zwanego baletem klasycznym.