AKROBATYKA

AKROBATYKA

Akrobatyka

Akrobatyka polega na wykonywaniu ćwiczeń gimnastycznych zmierzających do rozciągnięcia, wypracowania gibkości, siły rąk i nóg oraz ogólnej sprawności fizycznej. W ramach realizowanego u nas programu wprowadzamy w kolejnych lata nauczania ćwiczenia coraz trudniejsze, ale zatrzymujemy się na poziomie ćwiczeń, na których bazuje gimnastyka artystyczna i taniec współczesny. Kolejno uczymy elementów podstawowych: świecy, przewrotów w przód i tył, mostków, stania na rękach, przerzutów bokiem, rundaków, przejść w przód i tył, które wzbogacamy różnymi wariantami oraz łączeniem w sekwencje kombinacji akrobatycznych.