Kilka słów

O NAS

STUDIO Taneczno-Aktorskie

STUDIO Taneczno-Aktorskie 

mam przyjemność prowadzić od 1995 roku. Przez kolejne etapy naszego nauczania przewinęło  się tysiące dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Obcując  z piękną sztuką taneczną   i  muzyką, znalazły one  wiele przyjemności i satysfakcji, zaspokoiły potrzebę kształcenia ruchu oraz samodoskonalenia,   rozwinęły  osobowość i   kreatywność, odkryły własne talenty, a także odnalazły życiowe dążenia. Edukacyjne, artystyczne i wychowawcze efekty spędzanego z nami czasu to sukces pedagogów, którzy  potrafią wsłuchać  się potrzeby ucznia w każdym wieku i dostosować do nich program nauczania, zachęcić do maksymalnego wysiłku i starania przy pracy nad kompozycją choreografii. Przekazując swoją wiedzę uczą w atmosferze współpracy, dbają o miłe relacje egzekwując jednocześnie  możliwie wiele. Pedagodzy Studia doskonale znający tajniki sztuki tanecznej to byli soliści   baletu, tancerze rozmaitych teatrów, pedagodzy Szkoły Baletowej oraz tancerze niezależni.  Lekcje baletu klasycznego – bez którego nie da się prawidłowo i pięknie tańczyć odbywają się przy akompaniamencie fortepianu, zaś pozostałe przy muzyce mechanicznej. Naszym układom choreograficznym towarzyszy zarówno muzyka klasyczna jak i współczesna.

W latach 1995 – 2023 STUDIO prowadziło zajęcia dla dzieci i młodzieży w budynku Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Warszawie,  ul. Moliera 4/6 – od września 2023 r. siedziba została zmieniona i obecnie zapraszamy na ul. Złotą 11 ( Pasaż Stefana Wiecheckiego ). Zajęcia odbywają Cię raz lub dwa razy w tygodniu  w godz. 17.00- 20.00, a w soboty 10.00 – 14.00. Dwa razy do roku organizujemy lekcje otwarte, na których można zaobserwować postępy swojego dziecka  i oczywiście zrobić pamiątkowe zdjęcia lub film. Na koniec roku wszystkich czeka piękny występ na scenie w rozmaitych choreografiach.  Najzdolniejsi uczniowie należą do zespołów STUDIA i pracują nieco więcej gdyż, uczestniczą w różnych konkursach, festiwalach, koncertach i imprezach okolicznościowych  lub  promocyjnych

Zapisy

przyjmujemy od połowy sierpnia, a zajęcia rozpoczynają się w połowie września.
Do czerwca 2023 r. STUDIO prowadziło "Zerówkę której Pedagog Luiza Żymełka (z lewej) absolwentka szkoły im. Agrypiny Waganowej w Petersburgu, solistka baletów klasycznych, swoją metodą nauczania przyczyniła się do prawie 100% powodzenia dzieci na egzaminie.
w skutek ustania współpracy ze szkołą baletową studio nie prowadzi w bieżącym roku "zreówki"

Program dziecięcy obejmuje:

  • dzieci 4, 5 lat naukę rytmiki baletowej (60 min.)
  • dzieci 6 – 8 lat naukę baletu klasycznego  (60 min.) i stretching (15 min.)
  • dzieci 9 – 14 lat naukę baletu klasycznego ( 60 min. ) oraz  stretching lub  akrobatykę i taniec musicalowy ( 15 lub 30 min.)
  • dzieci, które uczą się kilka lat mają program rozszerzony o technikę pointe’s  
Roczna nauka znajduje swoje wspaniałe odzwierciedlenie w Koncertach Finałowych.

Koncerty, w których biorą udział wszystkie grupy taneczne dają wspaniałe obraz nabywanych w ciągu roku umiejętności. Twórcami choreografii są pedagodzy zaś współtwórcami uczestnicy zajęć. Pedagodzy tworzą rozmaite konfiguracje ruchowe zależnie od zdolności i możliwości fizycznych swoich uczniów. Przeważają oczywiście układy baletu klasycznego, ale także wymienionych powyżej innych stylów tanecznych. Koncerty są różnorodne, nie tylko dzięki bogactwu form i pięknej kostiumowej oprawie, ale także dzięki wykorzystaniu indywidualnych umiejętności młodych artystów jak gry na instrumentach, deklamacji, śpiewania, umiejętności zapowiadania kolejnych scenicznych prezentacji czy władania jakimś rekwizytem. Koncerty grup starszych do 2019 roku odbywały  się w teatrze Scena Na Woli, młodszych w auli Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej, a oglądało je rokrocznie łącznie ok. 2.500 widzów. W roku 2023 występ grup starszych odbył się na Scenie Relax.

 Koncerty przebiegają  w szczególnej atmosferze, w której trema i radość, jaka towarzyszy tańczącym miesza się z życzliwością i uznaniem widzów.  

Do 2015 roku STUDIO prowadziło również naukę w grupach dorosłych – organizację nauki w tych grupach przekazałam firmie partnerskiej - Warszawskiemu Studiu Tańca: wszelkie informacje : kontakt@wueste.pl; www.wueste.pl